mercy shipsDe opbrengst van deze editie gaat naar "Mercy Ships"Hoop en Genezing Brengen


Mercy Ships brengt levensveranderende gezondheidszorg, ontwikkelingshulp en een blijvende verandering in ontwikkelingslanden waarbij voor de armen zowel directe nood wordt gelenigd als zorg voor de lange termijn wordt gebracht. 

Ons hospitaalschip met een bemanning bestaande uit vrijwilligers werkt op verschillende plaatsen op de wereld. Hierbij werkt Mercy Ships aan de verhoging van de capaciteit van het gastland zodat men hier beter voor de eigen bevolking kan zorgen. Mercy Ships helpt de armen gratis, zonder onderscheid te maken naar ras, geslacht of religie. Niet alleen worden er aan boord van het schip duizenden gratis operaties uitgevoerd, maar ook worden er in de dorpen in de omgeving in samenwerking met de plaatselijke bevolking allerlei projecten opgestart. Deze blijvende programma’s zijn actief op het gebied van gezondheid, onderwijs, waterhuishouding en landbouw.

website: www.mercyships.be

Podium voor de Passie

GRATIS
Benefiet muziek- of theatervoorstelling
Elke eerste zaterdag van de maand. Orgelzaal, Muntplein 6, Brugge
Telkens om 20 uur.