missie

Een Podium voor de Passie                                                                                                                                     

Een Podium voor de Passie (PVP) is een project dat in september 2009 werd opgericht door Bruggeling en klassiek gitarist Alexander Makay. 
Het concept is eenvoudig en tegelijk geniaal. Jonge musici of voordrachtkunstenaars die hun carrière aan het uitbouwen zijn krijgen de gelegenheid op te treden voor een publiek. Dat publiek krijgt –gratis- een kwaliteitsvol en stemmig concert aangeboden en kan nadien een vrijwillige bijdragegeven volgens eigen inkomen en appreciatie. Elke drie maanden wordt het op die manier verzamelde geld geschonken aan een  goed doel dat banden heeft met Brugge. Op die manier creëert PVP een win-win-situatie voor alle betrokkenen.
Al vlug vervoegde Patrick Pieters de rangen. Hij selecteert de goede doelen. Bert Steeman is onze grafisch vormgever. Hij ontwerpt de driemaandelijkse affiche.  Lieven Dupont zorgde voor de pr en communicatie; PVP is hem dan ook erg erkentelijk voor zijn inspanningen tot op heden, zijn taak werd overgenomen door Tom Samyn.  Alexander, zelf musicus zijnde, trekt de artiesten aan en regelt alles wat bij de praktische uitvoering van het concert komt kijken.
PVP vindt elke eerste zaterdag van de maand plaats in de Orgelzaal van het Stedelijk Conservatorium te Brugge (Muntplein). In de maanden juni, juli en augustus houdt PVP een zomerstop. Elke jaargang telt dus negen concerten; de opbrengst gaat jaarlijks naar drie verschillende goede doelen, waarvan de eerste twee lokale initiatieven en het laatste een buitenlands project opgericht door Vlamingen.
Verschillende instanties maken de organisatie van het project mogelijk: het Stedelijk Conservatorium Brugge stelt in samenwerking met Stad Bruggede Orgelzaal ter beschikking,  Missis Copy uit de Katelijnestraat drukt de affiches aan een verminderd tarief, muziekhandel Rombaux betaalt de affiches en Florist Vandaele uit de Wapenmakersstraat levert de bloemen.  Ook Origin’O Brugge, vertegenwoordigd door Bert Steeman, schenkt maandelijks een fles wijn voor de artiesten.  Op die manier kunnen de bijdragen van het publiek integraal aan het goede doel worden geschonken en worden de musici in de bloemetjes gezet.
Enkele voorbeelden van reeds gesponsorde organisaties:
Ûze Plekke (Sint-Andries), Wieder (Brugge) en Oarm in Oarme (Assebroek), Heidehuis (palliatief zorgcentrum, Sint-Andries) en vzw Gandalf (reizen voor mensen die leven in armoede),ACOPAMEC (opgericht door de Brugse priester Michel Ramon, dat zich ontfermt over kinderen en adolescenten uit de kansarmere milieus van Salvador), Artsen zonder Grenzen, Golden Gaira Gaun (ontwikkelingshulp in Nepal) en Tapori (Ecuador).
In het najaar van 2009 werd PVP genomineerd voor De Pluim, een prijs voor vrijwilligerswerk van FOCUS tv.   Op 21 mei 2010 won PVP De Jef van het ACW van Assebroek voor haar inzet als vrijwilligersorganisatie.  Op 7 mei 2012 kreeg het project eveneens de Poortersprijs van Jong CD&V.
Contact opnemen met PVP kan via volgend emailadres: podiumvoorpassie@gmail.com

Podium voor de Passie

GRATIS
Benefiet muziek- of theatervoorstelling
Elke eerste zaterdag van de maand. Orgelzaal, Muntplein 6, Brugge
Telkens om 20 uur.